Een autoverzekering bij P&V?

0
Uw auto verzekeren bij P&V? Bij P&V kan je terecht voor een BA-autoverzekering en twee omniumverzekeringen. Graag stellen we P&V even aan u voor zodat je iets beter in staat bent om autoverzekeringen bij verschillende maatschappijen te vergelijken.

P&V is de afkorting dat staat voor Prévoyance & Voorzorg. P&V Verzekeringen, opgericht in het jaar 1907, maakt deel uit van de P&V groep. Zowel particulieren als bedrijven en zelfstandigen kunnen er terecht voor tal van verzekeringen waaronder een autoverzekering, familiale verzekering, brandverzekering, enz … Tot deze groep behoren ook de maatschappijen Vivium, Actel Direct en Piette & Partners.

Binnen hun gamma komen veel verzekeringen aan bod, voor bedrijven en zelfstandigen komen daar ook de groepsverzekering, verzekering gewaarborgd inkomen en arbeidsongevallenverzekering bij.

Autoverzekering berekenen bij P&V verzekeringen

Een autoverzekering simuleren is perfect mogelijk op de website van P&V verzekeringen. Je kiest het voertuig waarvoor je een verzekering nodig hebt, vult enkele essentiële gegevens in en je weet meteen de kostprijs van de premie voor de autoverzekering van het voertuig.
Bij interesse kan je nadien nog vrijblijvend contact opnemen met een van de P&V adviseurs die je gerust kunnen verder helpen.

Over P&V verzekeringen

P&V verzekeringen werd opgericht in 1907 onder de naam “sociale Voorzorg”. De kernwaarden van P&V verzekeringen zijn dan ook duidelijk: een onderneming zijn die bijdraagt aan de sociale economie.

Solidariteit en samenwerking met de verzekerden en de samenleving is het kerndoel van deze maatschappij, ook bij de merken die eveneens tot de P&V groep behoren. P&V investeert dan ook een deel van haar winsten in de samenleving. Een voorbeeld hiervan is de Stichting P&V dat opkomt tegen sociale uitsluiting van jongeren.

Auto verzekeren bij P&V verzekeringen

Uw auto verzekeren bij P&V verzekeringen kan enkel bij hun aangesloten P&V adviseurs. Het zijn exclusieve agenten die fungeren als tussenpersoon en u bijstaan met persoonlijk advies en het product volledig uitleggen. Er zijn meer dan 200 P&V adviseurs in België waardoor je zeker iemand in je buurt zal kunnen terugvinden.

Er zijn verschillende formules mogelijk om je auto te verzekeren: de klassieke BA-autoverzekering, een mini-omnium of volledige omnium of een autoverzekering voor jonge bestuurders die kan maken op een extra korting. We overlopen graag even alle formules.

BA-autoverzekering bij P&V verzekeringen: tot 15% korting

De minimumwaarborgen van een verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid auto zijn bij wet vastgelegd. Tussen verzekeringsmaatschappijen onderling zal je dus telkens kunnen genieten van dezelfde waarborgen, maar het staat een verzekeringsmaatschappij vrij om zelf te bepalen hoe de bonus-malus wordt berekend en/of om extra waarborgen aan toe te voegen.

Bij P&V autoverzekeringen is er onder meer een BOB-waarborg inbegrepen, bijstand bij ongevallen, een mogelijke korting van 5% voor jonge bestuurders en pechverhelping.

Wat is de BOB-waarborg? Wanneer je een BOB laat rijden met je auto dan zal P&V de schade aan jouw voertuig vergoeden. Rijd je zelf als BOB voor een kennis? Dan zal er ook een schadevergoeding voorzien zijn voor diens wagen.

Auto verzekeren bij P&V verzekeringen interessant?

Een auto verzekeren bij P&V kan interessant zijn: wie minder dan 10.000 km rijdt op jaarbasis ontvangt een korting van 5% op de premies autoverzekering.
Is je auto uitgerust met een automatisch veiligheidssysteem, dan kan een bijkomende korting van 5% daar nog aan toegevoegd worden. onder automatische veiligheidssystemen kunnen onder meer verstaan worden:

 • Een automatisch remsysteem;
 • Een rijstrookcontrolesysteem;
 • Een vermoeidheidsherkenningssysteem.

Jonge bestuurders die een P&V Go Box laten plaatsen kunnen ook genieten van een bijkomende korting van 5% op hun autoverzekering. Het totaal aantal aan kortingen kan dus oplopen tot 15% bij aanvang van de autoverzekering.

BA-autoverzekering voor jonge bestuurders

P&V verzekeringen heet jonge bestuurders welkom, dat is zeker niet altijd het geval bij andere autoverzekeraars. Elke jonge bestuurder onder de 26 jaar die de P&V Go Box plaatst kan genieten van een bijkomende korting van 5% op hun premie autoverzekering.

De P&V Go Box verzamelt rijstatistieken. Deze statistieken hebben geen invloed op uw premie. Statistieken die bijvoorbeeld worden bijgehouden zijn het aantal gereden kilometers.
Bij een ongeval wordt dit ook geregistreerd in de Box. Er wordt automatisch bijstand verleent als de Go Box een bepaalde inslag meet. Indien je de oproep kan beantwoorden dan kan er overlegd worden over het gevolg en kan je de nodige bijstand aanvragen (bijvoorbeeld contactopname met de politie of het takelen van de auto).

Dankzij de Go Box kan ook uw gestolen auto bepaald worden. Deze dienst zit sowieso inbegrepen, ongeacht of je auto verzekerd is tegen diefstal of niet. Tot slot ontvang je ook een SMS wanneer het systeem een platte batterij registreert.

Een mini-omnium bij P&V verzekeringen

Alleen de schade aan andere voertuigen is verzekering bij een BA-autoverzekering. Een Mini-omnium is dus een handige aanvulling waarbij in sommige gevallen ook de kosten aan uw eigen auto wordt vergoed. Dat is onder meer het geval bij schade:

 • Door brand (vuur, ontploffingen en bliksem);
 • Glasbreuk;
 • Door natuurkrachten en dieren;
 • Diefstal (bij P&V verzekeringen te nemen als optie).

Er wordt vaak voor een Mini-omniumverzekering gekozen wanneer de wagen tussen 2 en 5 jaar oud is. Wordt er schade veroorzaakt aan je auto door extreme weersomstandigheden of bij aanrijding van een dier, dan ontvang je een schadevergoeding voor de kosten aan je eigen wagen.

Om de waarborg tegen diefstal te kunnen opnemen moet er wel voldaan worden aan enkele voorwaarden:

 • Zo moet er een antidiefstalsysteem aanwezig zijn dat het starten van de motor verhindert (bij wagens met een cataloguswaarde kleiner dan 60.000 euro).
 • Er moet een systeem aanwezig zijn dat de auto per satelliet kan lokaliseren (bij wagens met een cataloguswaarde tussen 60.000 euro en 100.000 euro).
 • Er moet een systeem aanwezig zijn dat de auto per satelliet kan lokaliseren en kan laten stoppen op afstand (bij wagens met een cataloguswaarde hoger dan 100.000 euro).

Welke van de twee mini-omnium formules kiezen?

Er zijn twee types mini-omnium verzekeringen beschikbaar bij P&V verzekeringen. De klassieke mini-omnium zal uw wagen verzekeren voor de volledige cataloguswaarde. Na een periode die je zelf kan kiezen zakt de waarde maandelijks met 1%

De tweede mini-omnium formule is alleen geschikt voor wagens die ouder zijn dan 2 jaar. De premie zal rekening houden met de oorspronkelijke cataloguswaarde als startpunt en elk jaar zal de waarde zakken met 15%. Eenvoudig gezegd zal uw premie jaarlijks met 5% dalen.

Je kan de Mini-omnium, net zoals de BA-autoverzekering, verder uitbreiden met opties zoals een bestuurdersverzekering, rechtsbijstand, pechbijstand of personenbijstand.

Een full-omniumverzekering bij P&V

P&V autoverzekeringen houdt rekening met de waarde van uw auto. Hierdoor zal de premie jaarlijks zakken. Deze formule is uniek in België want meestal zal uw premie gelijk blijven, terwijl de waarde van je auto afneemt naarmate maanden of jaren verstrijken.

Ook bij een omniumverzekering wordt rekening gehouden met de waarde van de auto zodat je premie jaarlijks met 5% zakt. Een full-omnium omvat alle waarborgen die een mini-omnium heeft, maar daarboven komt ook nog:

 • Waarborg voor eigen schade of materiële schade aan het eigen voertuig, ook als je zelf het ongeval hebt veroorzaakt.
 • Waarborg voor vandalisme. Bijvoorbeeld wanneer iemand het koetswerk van de auto heeft beschadigd, maar je weet niet wie dit gedaan heeft.

Twee verschillende formules bij een full-omnium.

Net zoals bij een mini-omnium, bestaan er ook twee formules bij full-omniumverzekeringen bij P&V verzekeringen. Bij de klassieke omniumverzekering zal de wagen verzekerd worden aan 100% (m.a.w. aan de oorspronkelijke cataloguswaarde). Na een vooraf bepaalde periode zal de waarde van de wagen zakken met 1% per maand.

De tweede mogelijkheid is een full-omniumverzekering voor auto’s die ouder zijn dan 2 jaar. De premie zal rekening houden met de waarde van de auto die op voorhand wordt vastgelegd. De startwaarde is natuurlijk de oorspronkelijke cataloguswaarde van de auto die jaarlijks zakt met 15%.

Vrijstelling bij een omniumverzekering

Voor de waarborg materiële schade zal een franchise of vrijstelling worden toegepast. Er is keuze uit 3 verschillende formules die worden onderverdeeld als volgt:

 • Low (basispremie + 20%)
 • Medium (basispremie)
 • High (basispremie – 15%)

De vrijstelling verminderen is mogelijk bij P&V autoverzekeringen als je de auto laat herstellen in een erkende garage. Ook wanneer je je autoverzekering samenbundelt met een brandverzekering en familiale verzekering bij P&V verzekeringen is een lagere vrijstelling mogelijk. Mogelijks tijd om al uw verzekeringen te herbekijken?

P&V autoverzekeringen vergelijken

Op de website van P&V autoverzekeringen is veel nuttige informatie terug te vinden. Ook wat betreft hun verschillende autoverzekeringen. Onder meer onderstaand schema is zeer handig om autoverzekeringen bij P&V te vergelijken indien je nog twijfelt welk type verzekering je nodig hebt.

Om er zeker van te zijn dat het schema niet verloren gaat, kan je deze hieronder nog even terugvinden:

tabel autoverzekeringen van P&V vergelijken

© P&V autoverzekeringen vergelijken

Aanvullende opties bij P&V autoverzekeringen

Het is mogelijk om je BA-autoverzekering, Mini-omnium of volledige omniumverzekering uit te breiden met een aantal opties. Wellicht zijn deze reeds bij jou gekend, maar we overlopen ze graag nog even kort:

 • Bestuurdersverzekering: Bij een ongeval ben je als bestuurder niet verzekerd voor eventuele medische kosten. Een bestuurdersverzekering is daarom een goede aanvulling op je autoverzekering. De bestuurdersverzekering is een optie die je kan nemen op elk contract bij P&V: BA Autoverzekering, Volledige Omnium of Mini Omnium.
 • Rechtsbijstand: Rechtsbijstand kan je helpen bij geschillen. Een confluct omtrent de auto is immers nooit veraf. Met een rechtsbijstandverzekering kan je geholpen worden wanneer er een minnelijke schikking getroffen wenst te worden, maar ook bij je gerechtelijke procedure indien het zover zou komen. Deze waarborg komt tussen tot 125.000 euro aan procedure- en advocaatkosten en komt tussen in alle landen ter wereld.
  De waarborg rechtsbijstand is een optie die je kan nemen op elk contract bij P&V autoverzekeringen: je BA Autoverzekering, een volledige of Mini Omnium.
 • Pechbijstand: Bijstand na een ongeval is sowieso inbegrepen in je verzekering, maar gewone pech kan vervelend zijn. Denk bijvoorbeeld maar aan een lekke band. Deze dienstverlening is een optie die je kan nemen bovenop elk contract bij P&V: BA Autoverzekering, volledige omnium of Mini Omnium.
 • Bijstand personen: een wereldwijde reisbijstand voor je hele gezin kan handig zijn. Je weet maar nooit wanneer je ziek wordt op reis en medische kosten hebt in het buitenland. Met deze waarborg worden medische kosten tot 50.000 euro terugbetaald en wordt er eveneens vervoer voorzien voor zieke of gekwetste gezinsleden.
  Deze dienstverlening is een optie die je kan nemen op elk contract bij P&V verzekeringen: BA Autoverzekering, Volledige Omnium of Mini Omnium.

P&V autoverzekering? Onze conclusie

Bij P&V zijn er bitter weinig nadelen. Er wordt getracht een uitstekende en complete dienstverlening te leveren, al komt dit soms met zijn prijskaartje. Wie echter een goed schadeverleden heeft en bijkomende verzekeringen kan bundelen in zijn pakket, kan wel aangename verrassingen tegemoet gaan en mag zeker rekenen op een goede prijs/kwaliteit verhouding.

P&V verzekeringen biedt leuke extra waarborgen zoals de BOB-waarborg en dankzij het sociale karakter van de groep, zijn niet alleen jongeren meer dan welkom om een autoverzekering bij P&V aan te vragen, maar trachten ze ook een deel van hun winst terug te investeren in de maatschappij.
Het unieke systeem van de Go Box moet er overigens ook voor zorgen dat jongeren veel veiliger op de baan kunnen vertoeven.

Een bijkomend voordeel bij P&V verzekeringen is de manier waarop uw premie berekend wordt. Veel verzekeringsmaatschappijen houden (te) weinig rekening met de waarde van uw auto. Bij P&V wordt wel degelijk rekening gehouden met een waardevermindering van uw wagen, waardoor uw premie jaarlijks tot 5% kan zakken. In combinatie met andere kortingen die je kan genieten onder bepaalde gevallen, kan dat alvast tellen.

Van een kilometerverzekering is geen sprake bij P&V verzekeringen, maar wie jaarlijks minder dan 10.000 kilometers met de auto rijdt, kan wel in aanmerking komen voor een bijkomende korting van 5% op de premie autoverzekering.


button goedkoopste autoverzekering laten berekenen

Deze website gebruikt cookies om jou de beste ervaring te kunnen geven. Door deze website te gebruiken ga je hiermee akkoord. Meer info

De cookie-instellingen op deze website zijn ingesteld op 'toestaan cookies "om u de beste surfervaring mogelijk. Als u doorgaat met deze website te gebruiken zonder het wijzigen van uw cookie-instellingen of u klikt op "Accepteren" hieronder dan bent u akkoord met deze instellingen.

Sluiten